První světová válka

24.02.2019

Alois Vicherek po studiích vstoupil, jako již dříve jeho dva bratři, do Tělocvičné jednoty Sokol Petřvald, založené již r. 1903. Začala však I. světová válka. Zaměstnanci podniku, kde pracoval, byli postupně povoláváni k vojenské válečné službě a provoz zastaven. Alois Vicherek byl bez zaměstnání. Po tříměsíčním hledání zaměstnání byl přijat též jako konstruktér elektrických měřících přístrojů a transformátorů u firmy Elektromotor - Erich Roučka Blansko.

V r. 1915 byl odveden k vojsku jako nováček rakouské armády. Nastoupil 21.6.1915 a hned po výcviku byl odeslán s polní setninou na ruskou frontu. Tam byl za Brusilovské ofenzivy zajat 21.7.1916. Byl v zajateckém táboře v Dárnici u Kyjeva a hned se hlásil do Čs. zahraniční armády na Rusi. Byl přesunut do Žitomíru, kde získal místo konstruktéra u Volyňského zemstva. Jako dobrovolec byl odeslán teprve 1.8.1917 k 5. pěšímu pluku střeleckému T. G. Masaryka. S ním se zúčastnil bojů proti bolševikům na Sibiři a Dálném východě. Tam byl již u pluku jeho starší bratr Josef. Po úspěšném vykonání údernického kurzu stal se poddůstojníkem a v r. 1918 podporučíkem. K letectvu byl přeložen na vlastní žádost v květnu 1919 do letecké školy jako technický důstojník. V této funkci prováděl přesun letecké školy z Omska do Nikolsk Usurijska u Vladivostoku, kde škola zůstala až do odsunu do vlasti začátkem ledna 1920. 10. ledna 1920 vyplul s dalšími legionáři lodí přes Japonsko, Singapur, Port Said do Terstu, odtud vlakem zpět do Československa. 

Vyznamenání z první světové války