Deníky generála Vicherka

 

V letech 1940 - 1944 si gen. Vicherek psal podrobné deníky o svých životních zážitcích, které nyní zpracováváme a budou vydány knižně. Tyto deníky začínají dnem, kdy byl vyzván k odchodu z republiky, popisuje trasu své cesty přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Itálii do Francie. Zachycuje pohyb československých letců ve Francii, jejich přesun do Anglie po kapitulaci Francie a jejich působení v Anglii do r. 1944.

Ukázky z deníků gen. Vicherka


Deník 1940

 • V pátek 5.1. Přišel za mnou Chodský s dopisem od Petra, abych šel za hranice. Překvapilo mně to, ale hned jsem řekl, že půjdu. Mám jít 9.1. nebo 16.1., abych mohl si vše připravit. Boža to slyšela, ač jí to moc rozesmutnělo, čemuž při jejím stavu se není co divit, ihned souhlasila a jen abych šel.  
 • Čtvrtek 4.4. Píši mamce dopis č.6 a hned ho kurýrem posílám. Rozhodnuto s konečnou platností, že naše letouny budou míti na trupu čs. kokardy. Vše dáno do accordu. Odpoledne u Ingra velká porada. Přijel kpt. Bauer z Ruska, byl hl. přednášejícím. V zajetí s ním zacházeli slušně, ale mám dojem, že s nimi hráli nepěknou hru. Slibovali odjezd a stále ho neprováděli. Nutili je podepsat (jen některé) prohlášení, že nikdy nebudou bojovat proti SSSR a že se budou snažit vnášet rozkol mezi českými vojáky. Do Francie aby nejezdili, že spojenci bojují za kapitál. Jedině oni, že jsou pravými ochránci ČSR - Však to bylo vidět, jak nám pomohli! On podepsal prohlášení proto, aby je podfoukl a aby se co nejrychleji dostal ven z SSSR. Škpt. Liska byl prý zatčen. Jelo jich 22 přes Černé moře do Istambulu a dále do Beyruthu. On se ženou jel napřed. Projednávám návrh Beneše. Přítomen Ingr, Miroslav, Gak, Hutník, Chodský a já. Doporučeno vytvořit vládu o dvou skupinách:

  1) vojáci a odborníci rev. pracovníci.

  2) politici a veřej. pracovníci

 • Neděle 16.6. Ráno v 8h odjíždíme z Brives přes Toulouse (oběd) do Béziers. Cesta poměrně dobře uběhla. Dojeli jsme do Béziers v 17:00h. Zprávy o situaci jsou velmi zlé, nikdo neví co bude dále. Nastala změna vlády, Reymond odstoupil. Nová vláda se utvořila v čele s gen. Petainem - stařec - zvládne situaci nebo je to konec Francie? Kdož ví? Před námi je temno! My budeme bojovat. Musíme se dostat tam, kde jsou Angličané. Ti jistě budou bojovat do konce proti Německu - budou-li bojovat, bude jim patřit konečné vítězství. Jak dostat dohromady naše letecké jednotky, které jsou tolik rozptýlené ve fr. jednotkách?


Deník 1941

 • Pondělí 29.9. V protektorátě začala velká persekuce proti českým vlastencům. Mnoho lidí bylo a ještě bude popraveno. Eliáš je rovněž odsouzen k smrti. Neuráth odvolán a na jeho místo ustanoven Heydrich, pravá ruka Himmlera. Horší řádění jak na Bílé Hoře. Ale věřím, že český národ to přežije. Mnoho synů ještě padne, ale národ se ještě více zocelí.


Deník 1942

 • Čtvrtek 7.5. Toman přinesl zprávu, že plk. Berounský zahynul během plavby z SSSR do Anglie při torpedování lodi něm. ponorkou. Je to velká rodinná tragedie. Děti v necelých pěti měsících osiřely úplně. Jsem poručníkem, budu se o ně starat jako o své. Vynasnažím se nahradit jim tatínka.


Deník 1944

 • Sobota 8.1. Let na bombardování hloub. minami 10:50 - 11:45 = 55' Pilotoval jsem. Jak blahý pocit po 4leté přestávce. Večer stráven s důstojníky v jídelně.

 • Středa 22.3. V noci prudké nálety na Londýn. Dvě pumy opětně dopadly na dům vedle Č. K. Zadní fronta všechny okna skoro pryč. Všude plno sazí a smetí. Vše se hned uklízí. Odpoledne už skoro vše v pořádku. Čaj u Norů. Jsem představen králi Hakoonovi. Chvíli jsme se pěkně bavili. Rozmlouvám s marš. Chotwovským. Měli také poškozený britský Č. K. Také mluvím s norským plk., který byl v Itálii, jel s pplk. Svobodou. Z Itálie nadšen nebyl, ale jídla pro vojsko je až nadbytek. Civilní dobrovolné organizace tam doposud připuštěny nebyly. Pí. Benešová po recepci jela se mnou a Kl. podívat se na Č. K. - už vše bylo skoro v normálním pořádku, velmi se tomu divila.

 • Úterý 27.6. Ve 12:15 telefonuje pí. Kumpoštová, že náš dům byl zasažen na plno, že je trochu pořezaná,. Pí. Ormerová, že je poraněná více a že je ošetřovaná u Froc French. Hned tam jedu. Dům úplně zbořen, zachovány jen sklepy. Mé věci hodně zachovalé. Pí. K. zatím má vše ztraceno. Zachraňujeme co se dá. Okolo velká spoušť. Odvážíme šatstvo a prádlo.